Job fit journal

Job fit beskriver matchningen mellan individens kognitiva och beteendemässiga egenskaper och intressen i ett jobb och en arbetsmiljö, i förhållande till en ledig tjänst. När en persons egenskaper matchar dem som krävs för jobbet drar organisationen nytta av det. Job fit hjälper till att identifiera och placera individer i jobbpositioner där de sannolikt kommer att prestera med sin fulla potential.

Ladda ner vårt white paper Job fit journal som ger din insikter i:

 • Varför du bör bry dig om job fit
 • Vad som finns under ytan
 • Hitta toppresterare i 3 enkla steg
 • Kraften i att identifiera job fit
 • Det handlar om mer än pengar
 • Hur job fit journal hjälper dig att anställa, utveckla och behålla medarbetare
 • Skapa en job fit profil
 • Hitta job fit utmaningar
 • Optimera talanger
 • Anställa med fokus på kärnan
 • Svaret på dina job fit frågor

Ladda ner ditt white paper här