Customer Service Profile ™

Customer Service Profile™ används främst för urval, onboarding och hantering av kundtjänstpersonal.

I dagens affärsverksamhet kan det vara svårt att välja anställda med rätt beteendeegenskaper för kundservice. Kundtjänstprofilen är en kundservicebedömning som mäter hur bra en person passar specifika kundservicejobb i din organisation. Denna anställdas bedömning baseras på olika egenskaper som identifierats genom Profiles Internationals noggrant sammanställda forskning.

Önskar du mer information? Vänligen kontakta oss för en förutsättningslös fri konsultation om era behov. Du kan också ladda ner produktbladet här.