Profiles International önskar God jul till kunder och samarbetspartners

 

Profiles julgåva 2019 går till Barnfondens arbete med att bekämpa klimatförändringen,
FN’s Hållbarhetsmål 13. 

Gåvan gör barn bättre rustade att möta klimatförändringar. De som drabbas hårdast av naturkatastrofer är familjer som redan lever i utsatthet och barnen är särskilt sårbara. Barnfonden arbetar därför för att stärka motståndskraften både bland barn och vuxna för att de ska vara bättre rustade när nästa naturkatastrof slår till. Barnen får lära hur de klarar sig vid en översvämning och de vuxna utbildas i klimatsmart odlande. Barnfonden arbetar också med att planera träd som förhindrar ökenspridning.

God Jul från oss på Profiles International!

Barnfonden logo