Step One Survey II ™

Step One Survey II® är ett kort förebyggande screeningtest som mäter individens grundläggande arbetsrelaterade värden

Step One Survey II® är ett kort förebyggande screeningtest som mäter individens grundläggande arbetsrelaterade värden. Arbetsrelaterade värden som vi noggrant undersöker i vår STEP ONE SURVEY II® inkluderar: anställdas bakgrund, sysselsättningshistoria, integritet, personlig tillförlitlighet och arbetsetik. Detta test före anställningen används i första hand som ett screeningsverktyg tidigt i kandidatvalet

Önskar du mer information? Vänligen kontakta oss för en förutsättningslös fri konsultation om era behov.