CheckPoint 360° ™

CheckPoint 360°™ används för assessment och utveckling av chefer och ledare.

CheckPoint 360°™ är en ledarskapsbedömning som används främst för att utvärdera ledarskap och effektivitet hos chefer och ledare. Checkpoint har en forskningsbaserad bakgrund och är världens första 360-analys med internationell benchmarking, prioritering av kritiska ledarfärdigheter och en jämförelserapport när uppföljningsmätning görs. Checkpoint genomförs med ett personligt feedbacks- och utvecklingsprogram för att utveckla specifika ledarskapsförmågor baserat på feedback från chefer, medarbetare och kollegor. Rapporterna finns för både individ och chef samt inkluderar utvecklingsplaner och underlag för att välja strategi. Allt för att utveckla sitt ledarskap för större framgång.Önskar du mer information? Vänligen kontakta oss för en förutsättningslös fri konsultation om era behov. Du kan också ladda ner produktbladet här.